Bieliauskiene_Vytautas_Laurusas_maza.jpg

Rita Bieliauskienė-Aleknaitė. Vytautas Laurušas. Gyvenimo realybės ir kūrybos interpretacijos. Monografija. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2009. 268 p. ISBN 978-9986-9069-9-5

Monografijoje atskleistas politinių, socialinių permainų sąlygotas Lietuvos kultūros gyvenimas prieškario Šiauliuose, tendencijos pokario Lietuvoje, Sąjūdžio metais. Jo fone skleidėsi talentingo menininko, kompozitoriaus, kultūros veikėjo, iškilaus vadybininko Vytauto Laurušo asmenybė. Knygoje pirmą kartą publikuojama dokumentika, kuri atskleidžia V. Laurušo – diplomato veiklą, Lietuvos kultūros žmonių ryšius su Maskvos biurokratija.
Plati sovietmečio ideologijos kaitos panorama leidžia įtvirtinti kompozitorių kūrybos kryptingumo motyvus, galimybes siekti individualumo, modernumo. V. Laurušo kūrybos estetiniai vertinimai rodo kompozitoriaus stiliaus evoliuciją, išryškinami esminiai jo individualios raiškos bruožai.
Dialogas su herojumi teikia knygai ypač vertingos autentikos. Ji papildyta ne tik gausių atsiliepimų apie knygos veikėją, jo kūrybą fragmentais, bet ir vertingais iškilių kultūros žmonių pasisakymais, gausia iliustruojančia medžiaga.


Grįžti į parduotuvę
http://www.mic.lthttp://www.srtfondas.lt/http://www.latga.lthttp://www.bernardinai.lthttp://www.muzikusajunga.lthttp://www.koncertusale.lt
f