Vilniaus_intermezzo.jpg

Vilniaus intermezzo. Chopinas ir Lietuva, 2010. Sudarė ir parengė Beata Baublinskienė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2012. 228 p.
ISBN 978-609-8038-04-0.

Ši knyga – XI lietuvių ir lenkų muzikologų konferencijos Fryderyko Chopino recepcija šiuolaikinėse lietuvių ir lenkų muzikinėse kultūrose straipsnių rinkinys, iš dalies papildytas. Tai – bene pirmoji mokslinės šopenistikos knyga lietuvių kalba.
Aukštą straipsnių turinio lygį lemia autorių pasitelkiamų šaltinių gausa, įdomūs pasirinkti žiūros taškai, naudojamos metodologijos, dėmesys platesniam kultūros kontekstui. Šie tekstai esmingai papildo ir praplečia ne tik siaurai suvoktos muzikologijos, bet ir bendresnį šiuolaikinį humanitarinių mokslų diskursą. Knygoje publikuojami daugiakrypčiai straipsniai – išvengdama hermetiškumo, knyga neabejotinai gali sudominti įvairių humanitarinių krypčių mokslininkus, taip pat – tapti parankia medžiaga humanitarinių krypčių studentams.


Grįžti į parduotuvę
http://www.mic.lthttp://www.srtfondas.lt/http://www.latga.lthttp://www.bernardinai.lthttp://www.muzikusajunga.lthttp://www.koncertusale.lt
f