Jeronimas_Kacinskas_maza.jpg

Jeronimas Kačinskas. Gyvenimas ir muzikinė veikla. Sudarytoja Danutė Petrauskaitė. Vilnius: Baltos lankos, 1997. 535 p., iliustr. Santr. angl., bibliografija, kūrinių sąrašas, pavardžių rodyklė.
ISBN 9986-813-75-1 

Kompozitoriaus, dirigento, pedagogo Jeronimo Kačinsko kūrybinis kelias – tai ištisa lietuvių muzikinės kultūros epocha. Jis prasidėjo dar XX a. pirmojoje pusėje, kai muzikos baruose aktyviai darbavosi J. Naujalis, S. Šimkus, J. Gruodis, tęsėsi karo ir okupacijos metais, vėliau nusidriekė anapus Atlanto ir atvedė prie atkurtos nepriklausomos Lietuvos slenksčio.
Net sovietmečiu, kai emigravusių menininkų vardai buvo ištrinami iš lietuvių kultūros metraščio, istorinėje Lietuvos muzikinės visuomenės atmintyje, perduodamoje iš kartos į kartą, Kačinskas išliko kaip nepriklausomas ir išdidus kūrėjas, modernizmo vėliavnešys, tiesęs tiltus į Vakarus, gyvenęs vien muzika ir muzikai.


Grįžti į parduotuvę
http://www.mic.lthttp://www.srtfondas.lt/http://www.latga.lthttp://www.bernardinai.lthttp://www.muzikusajunga.lthttp://www.koncertusale.lt
f