Natos_IS_ARTI_1_virselis_250.jpg

IŠ ARTI. Lietuvių muzika smuikui solo. Natos su CD. Sudarė ir redagavo Rusnė Mataitytė. Serija „Šiuolaikinės lietuvių muzikos plėtra“. Vilnius: Kompozitorių sąjungos fondas, 2014. 47 p. ISMN 979-0-706169-00-2
UP CLOSE. Lithuanian music for violin solo. Compiled and edited by Rusnė Mataitytė. CD included. Serie „Development of the contemporary Lithuanian music repertoire“. Vilnius: Composers’ Union Foundation, 2014. 47 p. ISMN 979-0-706169-00-2

Šio leidinio pagrindu tapo kūriniai, kurie buvo užsakyti tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Iš arti“ rengėjų. Juos leidinio sudarytoja ir redaktorė smuikininkė Rusnė Mataitytė pagriežė 2012 metų festivalyje Kaune. Visi naujausi kompozitorių J. Juozapaičio, B. Kutavičiaus, L. Narvilaitės, V. Baltako, V. Germanavičiaus, V. Bartulio, A. Šenderovo, D. Raudonikytės-With, J. Tamulionio opusai – nepaprastai skirtingos stilistikos. Šiuo leidinyje pateikiamu naujuoju repertuaru norima paskatinti jaunuosius atlikėjus nebijoti eksperimentuoti, interpretuoti savaip, keičiant štrichus, artikuliaciją, dinamiką.

Turinys / Contents

Jurgis Juozapaitis
RUSNĖ (NOVELETĖ)
Bronius Kutavičius
TEN IR ATGAL II / ANDATA E RITORNO II
Vykintas Baltakas
EINE KLEINE NACHTMUSIK
Vytautas Germanavičius
ŠIĄNAKT MANO ŠEŠĖLIS IŠNYKSTA SIENOJE / TONIGHT MY SHADOW SINKS INTO THE WALL
Vidmantas Bartulis
TAS PATS PEIZAŽAS / THE SAME LANDSCAPE
Anatolijus Šenderovas
CANTUS IN MEMORIAM JASCHA HEIFETZ
Loreta Narvilaitė
BANGA PALYDI PAUKŠČIO SKRYDĮ / THE WAVE FOLLOWS THE BIRD’S FLIGHT
Dalia Raudonikytė-With
ASTRA
Jonas Tamulionis
KETURIOS STYGOS / FOUR STRINGS


Grįžti į parduotuvę
http://www.mic.lthttp://www.srtfondas.lt/http://www.latga.lthttp://www.bernardinai.lthttp://www.muzikusajunga.lthttp://www.koncertusale.lt
f