Kutavicius_Music_That_Changed_Time_virselis_250.jpg

Music That Changed Time. The Lithuanian Composer Bronius Kutavičius and the Baltic Outburst of Creativity after 1970. A collection of articles. Edited by Rima Povilionienė and Jūratė Katinaitė. Vilnius: Lithuanian Composers’ Union, Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2014. 226 p. ISBN 978-609-8037-07-1 (LKS), 978-609-8071-21-4 (LMTA)

Ši straipsnių rinktinė „Music That Changed Time“ skirta iškiliam lietuvių muzikos kūrėjui Broniui Kutavičiui ir Baltijos kraštų kūrybos proveržiui po 1970 m. Knygoje sudėti straipsniai, parengti 2012 m. Vilniuje vykusios 43-osios tarptautinės Baltijos muzikologų konferencijos pranešimų pagrindu. Joje – dvidešimt įvairių šalių muzikologų mokslinių straipsnių, šešiuose skyriuose gvildenančių įvairius praeito amžiaus 8–9-ojo dešimtmečių Baltijos kraštų muzikos aspektus.

8–9-asis dešimtmečiai Baltijos kraštų muzikoje – tapatybės paieškų laikas. Viena vertus, tos kartos kompozitoriai ieškojo individualios muzikos kalbos, savitos raiškos. Kita vertus, sustiprėjo menininkų bendruomenes vienijančių idėjų ir vertybių poreikis. Oficialioji sovietinė doktrina skelbė „brandaus socializmo“ laikotarpį, o mene vis stiprėjantis individo – tautos šauklio balsas pamažu trupino sistemos pagrindus, žadindamas visuomenėje nuoširdumo, bendrystės, tautinių tradicijų, dvasingumo, religingumo ir laisvės ilgesį.

Lietuvoje to laiko visuomenę lyg kultūrinis šokas sukrėtė Broniaus Kutavičiaus (g. 1932) kūriniai. Išbandęs įvairias avangardo technikas, 8-ojo dešimtmečio pradžioje Kutavičius pasuko kompozicinio asketiškumo, repetityviškumo (vėliau apibūdinto kaip baltiškasis minimalizmas) ir istorinio, tautinio, religinio bei kultūrinio tapatumo temų link. Lyg antropologas jis rekonstravo archajinių kultūrų ritualus, vertybes, tapatybes ir emocijas, reformavo muzikos kūrinio, kaip garsinės struktūros, sampratą, grąžindamas jai avangardo nuvertintą naratyvumą nauju pavidalu. Jo muzikoje svarbi kitų menų (literatūros, dailės, tautodailės, folkloro) inspiracija, istorizuojanti vaizduotė, teatriniai gestai, garso ir erdvėlaikio santykiai. Paveiki, komunikatyvi Kutavičiaus kūryba įveikė nepasitikėjimo ir publikos atšiaurumo šiuolaikinei muzikai barjerą, ji telkė ne tik muzikų bendruomenę, bet ir poetus, rašytojus, dailininkus, teatralus, intelektualus ir inspiravo naujas refleksijas – imta ieškoti įtaigesnių ir jautresnių retorikos formų, analizuoti muzikos kultūrinį kontekstą.

Rinktinės straipsnių visuma atskleidžia, kad XX a. 8–9-uoju dešimtmečiu daugelio Rytų Europos kraštų muzikoje susiformavo panašios praktikos, įtakotos vėluojančios avangardo revoliucijos ir atgimusių tautiškumo bei laisvės kūryboje ir gyvenime ambicijų. Talentingiausi kūrėjai šias idėjas užčiuopė ir įkūnijo taip įtaigiai, kad jos pranoko laikmetį ir tapo ryškiausiais šių kraštų XX a. muzikos istorijos puslapiais.

 


Grįžti į parduotuvę
http://www.mic.lthttp://www.srtfondas.lt/http://www.latga.lthttp://www.bernardinai.lthttp://www.muzikusajunga.lthttp://www.koncertusale.lt
f