Simkaus_laiskai_250.jpg

Dana Palionytė. Stasio Šimkaus laiškai žmonai. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 1997 m. 175 p. ISBN 9986-9069-2-X.

Knygoje pirmą kartą publikuojami Stasio Šimkaus laiškai žmonai Zofijai Šimkienei, kompozitoriaus rašyti iš įvairių Europos šalių ir Amerikos. Kauno M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje šie laiškai atsirado keleriems metams praslinkus po knygos „Stasys Šimkus. Straipsniai. Dokumentai. Laiškai. Amžininkų atsiminimai“ pasirodymo. Jie, o taip pat šiame leidinyje pirmą kartą spausdinami kompozitoriaus seserų, sūnų, bičiulių bei lietuvių menininkų išeivių atsiminimai užpildys aname rinkinyje esančias spragas. Čia iš gyvenimiškai žmogiškosios, šeimyniškai intymios, vidujinės pusės savaip atsiskleidžia klojimų gadynės chorvedys, dirigentas, pedagogas, publicistas, kompozitorius profesorius Stasys Šimkus.

„Tyrinėjant minimą korespondenciją, ne sykį kilo klausimas, ar ši publikacija neįžeis šviesaus adresanto ir adresatės atminimo? Ar elgiuosi teisingai, atverdama visiems tai, kas buvo skirta vienam? Šiuo klausimu tariausi su kompozitoriaus sūnumis, gyvenančiais Jungtinėse Amerikos Valstijose, žvalgiausi į kitų tautų patirtį... Visais atvejais rasdavau tik teigiamą atsakymą. Juolab kad Stasio Šimkaus laiškai atskleidžia daug įdomių tarpukario Lietuvos gyvenimo faktų ir byloja daugiau apie sentimentaliai jautrios sielos užkardas, pilnakraujo gyvenimo pomėgį nei šešėlines jo žmogiškosios esybės puses“ – įžangoje rašo knygos sudarytoja muzikologė Dana Palionytė.


Grįžti į parduotuvę
http://www.mic.lthttp://www.srtfondas.lt/http://www.latga.lthttp://www.bernardinai.lthttp://www.muzikusajunga.lthttp://www.koncertusale.lt
f