Jakubenas_250.jpg

Vladas Jakubėnas. Straipsniai ir recenzijos. 2 tomai. Sudarė Loreta Venclauskienė. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 1999. ISBN 9986-503-00-0 (I knyga), 9986-503-01-9 (2 knygos)

Šiame dvitomyje, skirtame kompozitoriaus, muzikos kritiko ir publicisto Vlado Jakubėno (1904–1976) literatūriniam palikimui, pateikiama medžiaga, kuri buvo sukaupta ir išsaugota Čikagos lietuvių archyvuose. Leidinio pradžioje įdėta Vlado Jakubėno gyvenimo ir kūrybos apybraiža, muzikos kūrinių sąrašas, diskografija. I knyga skirta Jakubėno publikacijoms, parašytoms dar gyvenant Lietuvoje, II – emigracijoje JAV.
Neeilinių gabumų kūrėjo gyvenimas sutapo su 1918 metais atsikovotos Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu ir buvo glaudžiai su juo susijęs. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, Vladas Jakubėnas pasitraukė iš Lietuvos. Jo gyvenimas, kaip ir daugelio lietuvių, suskilo į du laikotarpius: į gyvenimą tėvynėje ir emigracijoje. Tai kūrybos ir išlikimo laikotarpiai. Pastarasis labai priklausė nuo to, kas gimtajame krašte buvo suspėta nuveikti ir vėliau sugebėta prisitaikyti prie naujų sąlygų.


Grįžti į parduotuvę
http://www.mic.lthttp://www.srtfondas.lt/http://www.latga.lthttp://www.bernardinai.lthttp://www.muzikusajunga.lthttp://www.koncertusale.lt
f