Juzeliunas_virselis_250.jpg

Julius Juzeliūnas. Straipsniai. Kalbos. Pokalbiai. Amžininkų atsiminimai. Sudarė ir parengė Algirdas Ambrazas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002. 671 p.
ISBN 9986-39-251-9

Leidinio tikslas – įamžinti J. Juzeliūno atminimą iki parengiant išsamią studiją. Knygą sudaro trys dalys. Pirmojoje – žymiojo kompozitoriaus, mokslininko, pedagogo ir visuomenės veikėjo straipsniai ir kalbos, kuriose aptariami kūrybos, muzikinės kultūros, jaunimo muzikinio ugdymo, tautinio atgimimo ir valstybės kūrimo reikalai. Antrojoje – J. Juzeliūno pokalbiai su žurnalistais ir muzikologais. Daug dėmesio skiriama muzikai, jos tautiškumui, reikšmei visuomenėje – mokyklai, Bažnyčiai, kultūrai. Svarstoma religijos, moralės reikšmė asmenybės ugdymui, pabrėžiamas taurinantis meno poveikis žmogui; nepamirštami muzikos profesionalumo reikalai. Trečiojoje dalyje – žymių kompozitorių, atlikėjų, bendražygių, mokinių ir artimųjų atsiminimai.


Grįžti į parduotuvę
http://www.mic.lthttp://www.srtfondas.lt/http://www.latga.lthttp://www.bernardinai.lthttp://www.muzikusajunga.lthttp://www.koncertusale.lt
f