Guco_vargonai_maza.jpg

 

Vargonų paminklosauga ir Adam Gottlob Casparini. Adam Gottlob Casparini und die Orgeldenkmalpflege. Sudarė Rimantas Gučas. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2013. 254 p.
ISBN 978-609-8038-06-4

Lietuva – bene labiausiai į rytus nutolęs katalikiškas kraštas – turi 600 metų vargonų kultūrą. Po sudėtingų ir dažnai skausmingų šimtmečių, kai dauguma mūsų vargonų ir archyvų pražuvo, po sovietų okupacijos, Lietuvoje yra išlikę apie 480 vargonų, tarp jų esama neabejotinos paminklinės vertės, tačiau daugumos šių vargonų būklė kelia didelį rūpestį – jie nekvalifikuotai remontuoti, perstatinėti, apleisti.
Su tuo susidurta ir pradedant restauruoti Vilniaus Šventosios Dvasios (dominikonų) bažnyčios Adamo Gottlobo Casparini (1715–1788) vargonus. Šie vargonai – ypatingos vertės instrumentas, priklausantis vertingiausių istorinių Europos vargonų pirmajam dešimtukui. Geteborgo vargonų meno centrui (GOArt) padedant, buvo sudaryta žymiausių Europos ekspertų grupė, pradėta rengti išsami vargonų dokumentacija.

Leidinyje skelbiami Vilniuje 2001 m. į seminarą susirinkusių vargonų ekspertų pranešimai, susiję su Vilniaus Šventosios Dvasios (dominikonų) bažnyčios Adamo Gottlobo Casparini vargonų restauravimu. Jų straipsniai ir dabar aktualiomis temomis skelbiami lietuvių ir vokiečių kalbomis.


Grįžti į parduotuvę
http://www.mic.lthttp://www.srtfondas.lt/http://www.latga.lthttp://www.bernardinai.lthttp://www.muzikusajunga.lthttp://www.koncertusale.lt
f