Barkauskas_virselis_250_copy.jpg

Svetlana Barkauskas. Septynios Vytauto Barkausko simfonijos: žmogus, pasaulis, žingsniai. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2014. 351 p.
ISBN 978-609-8038-08-8

Monografija skirta vienam svarbiausių konceptualiosios muzikos žanrų, apibendrinančiam kompozitoriaus Vytauto Barkausko (g. 1931) mąstymą, pasaulėjautą, kūrybinių paieškų tendencijas. Nuo Pirmosios simfonijos (op. 1), sukurtos 1962 m., šis žanras lydi visą Barkausko kelią, atspindi laiko ir gyvenimo kontekstą. Nepaisant dramaturgijos įvairumo, kompozicinės technikos ir formos evoliucijos, visas simfonijas vienija Septintojoje simfonijoje (op. 132, 2010) išsakytas moto: „Žmogus, pasaulis, žingsniai“. Be to, penkios iš septynių simfonijų, sukurtos sovietmečiu, yra savotiškai rezistencinės – tai vertingas ne tik kompozitoriaus, bet ir muzikinės lituanistikos palikimas. Monografijoje, derinant muzikologinį tyrimą ir gyvą kompozitoriaus pasakojimą apie kūrybinį procesą, atskleidžiama V. Barkausko kūrybos esmė, prasminės kūrinių potekstės.

Barkausko simfonijos – lyg žingsniai, fiksuojantys ir apibendrinantys kūrybinių paieškų tendencijas. Tai ir savotiška kelionė laiku, per menininko prizmę atspindinti mūsų gyvenimą su jo antinomijomis, paradoksais, konfliktais, vis greitėjančiu gyvenimo tempu, vizijomis, įžvalgomis. Kartu tai ir kompozitoriaus mintys apie svarbiausius dalykus – apie žmogų pasaulyje ir pasaulį žmoguje.

 


Grįžti į parduotuvę
http://www.mic.lthttp://www.srtfondas.lt/http://www.latga.lthttp://www.bernardinai.lthttp://www.muzikusajunga.lthttp://www.koncertusale.lt
f