Stasys_Vainiunas_250.jpg

Ona Narbutienė. Stasys Vainiūnas. Sudarytoja ir spec. redaktorė Vytautė Markeliūnienė. Vilnius: Typoart, 2010. 146 p. ISBN 978-9955-9914-4-1 

Ši knyga, skirta lietuvių kompozitoriaus, pianisto, pedagogo Stasio Vainiūno (1909–1982) šimtmečiui, pažymi ir muzikologės Onos Narbutienės (1930–2007) jubiliejines 80-ąsias gimimo metines. 1991 m. pasirodžiusi O. Narbutienė sudaryta monografija apie S. Vainiūną ilgainiui tapo bibliografine retenybe, todėl šio naujo leidinio pagrindu tapo O. Narbutienės straipsniai, E. Ignatonio straipsnis „Interpretatorius ir pedagogas“. Leidinio tekstai – papildyti, naujai redaguoti, papildyta ir pratęsta bibliografija. Pridedama santrauka anglų kalba ir kompaktinė plokštelė, kurioje skamba archyviniai pianisto S. Vainiūno įrašai.
Kartą paklausta, ar nenorėtų rašyti grynai autorines, vien kūrybą analizuojančias knygas, O. Narbutienė atsakė: „Svarbiausiu tikslu laikiau užfiksuoti tai, ką dar mena gyvi aprašomų įvykių amžininkai, kad galėčiau knygose pateikti kuo daugiau autentikos, <...> kuo tiksliau atskleisti ano meto kūrybinį kontekstą, klimatą“. Šį tikslą muzikologė iš tiesų pasiekė. Sutelkusi savo knygose istorines bei muzikologines vertes, O. Narbutienė sykiu įtaigiai, taktiškai, pagarbiai ir objektyviai gebėjo prakalbinti žmones, epochas, kontekstus, kad jie taikliai atsivertų įvairių kartų skaitytojams. Ir kad šios knygos būtų tiesiog skaitomos.


Grįžti į parduotuvę
http://www.mic.lthttp://www.srtfondas.lt/http://www.latga.lthttp://www.bernardinai.lthttp://www.muzikusajunga.lthttp://www.koncertusale.lt
f