Vyliute_Lietuviai_ir_muzika_Sibire_maza.jpg

Jūratė Vyliūtė, Gaila Kirdienė. Lietuviai ir muzika Sibire (su CD).Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2013. 694 p.
ISBN 978-609-8080-81-0.

Sovietų okupacijos laikotarpis, jo padariniai nacionalinei muzikos kultūrai – svarbi tyrinėjimų sritis, pažadinanti okupacijos laikais ištrintų muzikų vardus ir jų darbus, padedanti suvokti pokariu sunaikintos kultūros mastą. Rengiant leidinį remtasi autentiškais tremtinių, politinių kalinių pasakojimais, garso įrašais, laiškais, dienoraščiais, knygų ištraukomis, medžiaga knygai rinkta Lietuvos ypatingajame archyve, Genocido aukų muziejuose ir kitose atminties institucijose. Knygą sudaro esė žanro pasakojimai apie žymesnius tremties muzikus profesionalus (A. Kučingį, J. Indrą, G. Ručytę-Landsbergienę, J. Sinių ir kitus). Antrojoje knygos dalyje dr. Gaila Kirdienė pateikia savo tyrinėjimus apie liaudies muzikantus-instrumentininkus Sibire.

Tai pirmoji fundamentinė tokio pobūdžio monografija, reikšminga ne tik mokslo, bet ir visai visuomenei, atskleidžianti dar neaptartus sovietų kultūrinio genocido aspektus. Knyga reikšminga istoriniu požiūriu, edukaciniais tikslais, taip pat kaip šaltinių publikavimas, svarbus rašant naujųjų laikų lietuvių muzikos istoriją.
Grįžti į parduotuvę
http://www.mic.lthttp://www.srtfondas.lt/http://www.latga.lthttp://www.bernardinai.lthttp://www.muzikusajunga.lthttp://www.koncertusale.lt
f