E-Parduotuvė

Garso ir vaizdo įrašai:

Saviniene_bukletas.jpg
Galina Savinienė. Tai gražiai gražiai
Galina Savinienė (g. 1946 Kaune) 1968-1973 m. studijavo kompoziciją Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), prof. Juliaus Juzeliūno klasėje. 1975-1979 m. kompozitorė gyveno Centrinės Afrikos Respublikoje - Bangui mieste, dirbo muzikos mokytoja. Nuo 1979 m. - Vilniaus 4-osios muzikos mokyklos mokytoja. Kompozitorės vokalinė ir chorinė muzika nuolat atliekama vaikų koncertuose, konkursuose ir festivaliuose („Dainų dainelė“, „Dainuoju Tau“, „Džiaukimės drauge“, „Laumės juosta“, „Šypsena“, „Vilties daina“, „Vilniaus vieversėliai“ ir kt.), dainų šventėse Lietuvoje ir užsienyje.
Dvigubą rinkinį sudaro gražiausios Galinos Savinienės dainos.
10 €


Simas_Sakenis_CD.jpg
Simas Šakenis. Siluetas / Silhouette (CD). Serija „Pirmoji“
Penkiolikmečio kompozitoriaus ir pianisto Simo Šakenio pirmoji kompaktinė plokštelė išleista naujoje LKS inicijuotoje serijoje, kuri skirta atkreipti dėmesį į talentingus, aktyviai veikiančius jaunus (ir ne tik) kūrėjus. Gabus jaunuolis, skambinti fortepijonu pradėjęs nuo trejų metų, greitai susidomėjo ir kompozicija, B. Dvariono vaikų muzikos mokykloje jos mokėsi pas J. Andrejevą, A. Navaką, o dabar – pas V. Beinarienę.
Šioje plokštelėje įrašyti ryškiausi S. Šakenio kūriniai, aprėpiantys visą jo ligšiolinį kūrybos kelią (2006–2015). Kūrinius fortepijono įgrojo ir įrašė pats autorius, kitas kompozicijas įgrojo muzikaliosios jo šeimos narės – sesuo Ugnė Šakenytė, teta Dalia Šakenytė, kiti atlikėjai.
5 €


Natalevicius_CD_virselis.jpg
Mykolas Natalevičius. Urban Landscape (CD ir DVD). Serija „Pirmoji“
Mykolas Natalevičius (g. 1985) į muziką įžengė neįprastai vėlai – būdamas šešiolikos. Tai galbūt apsaugojo jį nuo klišių ir tabu, susiformuojančių bręstant bendroje muzikinėje terpėje, kurių apstu augant tarp panašaus profilio kolegų. Jis nebijodamas žengia įvairiomis kryptimis, nesibodėdamas nei šokiruoti, nei atrodyti pernelyg sentimentalus – tai tarsi daugelio galimybių, platformų išbandymas.
Kompaktinėje plokštelėje – nemaža Mykolo kūrybos retrospektyva. Kadaise jo muziką turbūt buvo galima perskirti į dvi dalis. Dabar ji tapo tikru idėjų ir srovių žvaigždynu, kurį iš dalies atspindi ir ši kompaktinė plokštelė. Kompozitoriaus žodžiais „Urban Landscape yra tarsi pasivaikščiojimas po menamą miestą, kuriame susipina patys įvairiausi garsai ir juose savotiškai dera skirtingiausi šiuolaikinio gyvenimo artefaktai“.
8 €


DVD_Leiburas_pasaku_miestas_230.jpg
Tomas Leiburas. Prie pasakų miesto (DVD).
Tomas Leiburas (g. 1954) – klausytojams gerai žinomas Lietuvos kompozitorius, pianistas ir dirigentas, savo kūryba populiarinantis estradinę ir džiazo muziką. Jo kūrybos sąraše yra dainų, be kurių neįsivaizduojama lietuviškos estrada, tai – „Išsiskyrimas“, „Palanga“, „Retro“, „Leisk palinkėti“, „Prie pasakų miesto“. Būtent dainos ir skamba Tomo Leiburo 60-mečiui skirtame koncerte, įrašytame 2014 metais LRT Didžiojoje studijoje.
Tarp atlikėjų – žymiausios Lietuvos estrados žvaigždės, kaip Stasys Povilaitis, Viktoras Malinauskas, Neda Malūnavičiūtė, Gytis Paškevičius, Steponas Januška, Egidijus Sipavičius, Judita Leitaitė, taip pat ir gabūs jaunieji atlikėjai – Laura Budreckytė, Rūta Švipaitė, Kotryna Juodzevičiūtė ir Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleiviai, taip pat specialiai koncertui suburtas simfodžiazo orkestras, diriguojamas Ugniaus Vaiginio.
9 €


Ciurlionio_slenis_mazas.jpg
Čiurlionio slėnis. Lietuvių simfoninė muzika Čiurlionio atgarsiais (CD)
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) vardo įamžinimas Lietuvos kultūroje, menininkų kūriniuose apima ne vieną dešimtmetį. Lietuvių profesionaliosios muzikos pagrindėjo ir klasiko reikšmė nacionalinei kultūrai, jo meno universalumas iki šiol įkvepia mūsų kompozitorius. Muzikos istorijoje suskaičiuotume jau daugiau kaip šimtą kūrinių, vienaip ar kitaip reflektuojančių Čiurlionio puoselėtas meno idėjas, temas, modernumo, savitumo skambesį. Ne vienas jų atsirado minint reikšmingąsias kūrėjo gimimo ar mirties sukaktis, kitiems kompozitoriams Čiurlionio muzika iškyla akiratyje savaimingai, be specialių progų. Į rinkinį pateko reikšmingi XX a. aštuntojo-devintojo dešimtmečio kūriniai, trys opusai, parašyti Čiurlionio mirties šimtmečiui ir naujausio Giedriaus Kuprevičiaus baleto „Čiurlionis“ fragmentai. Šios lietuvių kūrėjų simfoninės kompozicijos – nedidelė, bet ryški dalis visoje mūsų čiurlionianoje.
5 €


Musica_vera_mazas.jpg
Musica vera. Lietuvių kompozitorių simfoniniai kūriniai (3 CD)
Šis trijų kompaktinių plokštelių rinkinys – tai lietuvių simfoninės muzikos retrospektyva, įprasminanti įdomų ir įvairialypį šios muzikos kelią nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio iki nūdienos. Kūrinius čia įgrojo trys pagrindiniai Lietuvos simfoniniai orkestrai, kurie neretai yra pirmojo atlikimo dalyviai ir savo repertuarą nuolatos pildo naujais, dažnai – jų pačių inicijuotais lietuviškojo simfonizmo opusais. Įrašuose pristatomos simfoninės partitūros įvairuoja formos ir apimties požiūriu ir yra paženklintos įvairiomis intencijomis – nuo jaunų autorių diplominių darbų iki proginės, festivalių užsakytos, konkrečią dedikaciją skelbiančios muzikos ar kamerinės muzikos aranžuočių orkestrui. Iš plataus kompozitorių ir jų kūrybinių sumanymų rato buvo pasirinkti 23 autorių darbai, kuriuose simfoninės muzikos kelias išsidriekia į aštuonis dešimtmečius nuo kompozitorių klasikų, postalininio lietuvių muzikos etapo ar neoromantikų iki vadinamųjų dabarties mašinistų ir modernistų, minimalizmo, avangardo, aleatorikos principų skirtingo taikymo ar jungčių su elektronine muzika.
10 €


Knygos:

Ambrazas_Juzeliunas_250_geriausias.jpg
Algirdas Jonas Ambrazas. Julius Juzeliūnas. Gyvenimo ir veiklos panorama. Kūrybos įžvalgos
Julius Juzeliūnas (1916–2001) – vienas žymiausių XX a. lietuvių kompozitorių, vienas pirmųjų modernizmo šauklių, žymus šalies kultūrininkas ir visuomenės veikėjas. Jo kūryba ir pedagoginė, mokslinė, visuomeninė veikla – ištisa epocha nacionalinėje kultūroje. Ši monografija – tai pirmas bandymas nuodugniai nušviesti ir deramai įvertinti J. Juzeliūno veiklos visumą, pateikti įvairių jos aspektų vaizdą tarp to meto Lietuvos muzikinio ir visuomeninio gyvenimo įvykių. Monografiją sudaro dvi dalys: pirmoji yra tarsi kompozitoriaus gyvenimo ir veiklos kronika, antroji analizuoja jo kūrybos stilių ir kompozicines priemones (šią dalį papildo daug natų pavyzdžių, sudarančių tarsi jo muzikinio palikimo chrestomatiją). Į priedus įtraukti kai kurie neskelbti J. Juzeliūno tekstai, kūrinių ir tekstų sąrašai, rodyklės, skelbiama santrauka anglų kalba ir pan.
10 €


Kutavicius_Music_That_Changed_Time_virselis_250.jpg
Music That Changed Time
Ši straipsnių rinktinė „Music That Changed Time“ skirta iškiliam lietuvių muzikos kūrėjui Broniui Kutavičiui ir Baltijos kraštų kūrybos proveržiui po 1970 m. Knygoje sudėti straipsniai, parengti 2012 m. Vilniuje vykusios 43-osios tarptautinės Baltijos muzikologų konferencijos pranešimų pagrindu. Joje – dvidešimt įvairių šalių muzikologų mokslinių straipsnių, šešiuose skyriuose gvildenančių įvairius praeito amžiaus 8–9-ojo dešimtmečių Baltijos kraštų muzikos aspektus.
Rinktinės straipsnių visuma atskleidžia, kad XX a. 8–9-uoju dešimtmečiu daugelio Rytų Europos kraštų muzikoje susiformavo panašios praktikos, įtakotos vėluojančios avangardo revoliucijos ir atgimusių tautiškumo bei laisvės kūryboje ir gyvenime ambicijų. Talentingiausi kūrėjai šias idėjas užčiuopė ir įkūnijo taip įtaigiai, kad jos pranoko laikmetį ir tapo ryškiausiais šių kraštų XX a. muzikos istorijos puslapiais.
9 €


Barkauskas_virselis_250_copy.jpg
Svetlana Barkauskas. Septynios Vytauto Barkausko simfonijos
Monografija skirta vienam svarbiausių konceptualiosios muzikos žanrų, apibendrinančiam kompozitoriaus Vytauto Barkausko (g. 1931) mąstymą, pasaulėjautą, kūrybinių paieškų tendencijas. Nuo Pirmosios simfonijos (op. 1), sukurtos 1962 m., šis žanras lydi visą Barkausko kelią, atspindi laiko ir gyvenimo kontekstą. Nepaisant dramaturgijos įvairumo, kompozicinės technikos ir formos evoliucijos, visas simfonijas vienija Septintojoje simfonijoje (op. 132, 2010) išsakytas moto: „Žmogus, pasaulis, žingsniai“. Be to, penkios iš septynių simfonijų, sukurtos sovietmečiu, yra savotiškai rezistencinės – tai vertingas ne tik kompozitoriaus, bet ir muzikinės lituanistikos palikimas. Monografijoje, derinant muzikologinį tyrimą ir gyvą kompozitoriaus pasakojimą apie kūrybinį procesą, atskleidžiama V. Barkausko kūrybos esmė, prasminės kūrinių potekstės.
10 €


Guco_vargonai_maza.jpg
Vargonų paminklosauga ir Adam Gottlob Casparini. Adam Gottlob Casparini und die Orgeldenkmalpflege
Leidinyje skelbiami Europos vargonų ekspertų pranešimai, susiję su Vilniaus Šventosios Dvasios (dominikonų) bažnyčios Adamo Gottlobo Casparini vargonų restauravimu. Pateikiami lietuvių ir vokiečių kalbomis, jie kalba apie  ypatingos vertės instrumentą, priklausantį vertingiausių istorinių Europos vargonų pirmajam dešimtukui.
7.5 €


Vyliute_Lietuviai_ir_muzika_Sibire_maza.jpg
Jūratė Vyliūtė, Gaila Kirdienė. Lietuviai ir muzika Sibire
Sovietų okupacijos laikotarpis, jo padariniai nacionalinei muzikos kultūrai – svarbi tyrinėjimų sritis, pažadinanti okupacijos laikais ištrintų muzikų vardus ir jų darbus, padedanti suvokti pokariu sunaikintos kultūros mastą. Leidinyje užrašyti autentiški tremtinių, politinių kalinių pasakojimai, pateiktos laiškų, dienoraščių, knygų ištraukos, garso plokštelėje skamba tremtinių sukurta ar atliekama muzika.
15 €


MK_Virselis_copy.jpg
Irena Mikšytė. Klausyta, stebėta, bendrauta: muzikinė publicistika (1957-2007)
Šioje rinktinėje pateikiami muzikos publicistės, kritikės, apžvalgininkės Irenos Mikšytės tekstai, 1957–2007 metais spausdinti Lietuvos muzikinėje ir kultūrinėje spaudoje. Leidinyje, aprėpiančiame 50 metų muzikinius kritikos, esė ir kitus tekstus, atsispindi daugelis Lietuvos muzikinio gyvenimo įvykių, užfiksuotų recenzijose, apžvalgose. Ypač vertingos yra autorės apybraižos, atlikėjų ir kompozitorių portretai, pokalbiai su jais, atspindintys to laikotarpio Lietuvos muzikinio gyvenimo aktualijas, realijas ir opius muzikos funkcionavimo visuomenėje, jos sklaidos ir kitus klausimus.
5 €


Vilniaus_intermezzo.jpg
Vilniaus intermezzo. Chopinas ir Lietuva
Ši knyga – XI lietuvių ir lenkų muzikologų konferencijos Fryderyko Chopino recepcija šiuolaikinėse lietuvių ir lenkų muzikinėse kultūrose straipsnių rinkinys, iš dalies papildytas. Tai – bene pirmoji mokslinės šopenistikos knyga lietuvių kalba.

Aukštą straipsnių turinio lygį lemia autorių pasitelkiamų šaltinių gausa, įdomūs pasirinkti žiūros taškai, naudojamos metodologijos, dėmesys platesniam kultūros kontekstui. Šie tekstai esmingai papildo ir praplečia ne tik siaurai suvoktos muzikologijos, bet ir bendresnį šiuolaikinį humanitarinių mokslų diskursą. Knygoje publikuojami daugiakrypčiai straipsniai – išvengdama hermetiškumo, knyga neabejotinai gali sudominti įvairių humanitarinių krypčių mokslininkus, taip pat – tapti parankia medžiaga humanitarinių krypčių studentams.
3 €


Palionyte_Jonas_Svedas.jpg
Jonas Švedas – egzodo kompozitorius
Iki 1989 m. beveik niekas Lietuvoje nežinojo, kad toli nuo tėvynės, už vandenyno, gyveno ir kūrė kitas Jonas Švedas – kompozitorius, pianistas, pedagogas (jo vardas Lietuvoje buvo painiojamas su Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ įkūrėjo vardu). Šioje monografijoje, pasitelkiant Amerikoje gyvenusio kūrėjo dienoraščius, laiškus, atsiminimus, jo kūrybinis palikimas pristatomas visuomenei, integruojamas į bendrą lietuvių kultūros kontekstą.
Nors ir negausi jo kūryba verta ir atlikėjų, ir klausytojų dėmesio: ji raiški, patikima, romantiškai paspalvinta ir moderniai ekspresyvi, atverianti svetimoje žemėje nepritapusio, išdidaus ir nepriklausomo kūrėjo meninę savijautą.
3 €


Gaidos_obertonai_1991_2009.jpg
„Gaidos“ obertonai 1991–2009
Knyga atskleidžia intriguojančią šiuolaikinės muzikos scenos formavimo atkurtos Nepriklausomybės metais istoriją, muzikologų ir kompozitorių polemines diskusijas apie lietuvių muzikos kelius ir klystkelius, su šiuolaikine muzika sietus lūkesčius ir jos interpretavimo vertinimus. Leidinio centre – devyniolikos pirmųjų „Gaidos“ festivalių laikotarpio rinktinės recenzijos (iš viso publikuojama 77), rašytos nuo pat 1991 metų festivalio įkūrimo iki 1999-ųjų. Autorių ratas – labai patus, pradedant pirmaisiais „Gaidos“ gyvavimo metais rašiusiais ir kitais šiuo metu kritiko plunksną, o kartais net ir muzikologiją į šoną padėjusiais autoriais ir baigiant užsienio kritikais – G. Gronemeyer (MusikTexte), A. Engströmu (Nutida Musik) ir J. Topolskiu (Ruch muzyczny), kurie rašė apie 2008-ųjų Pasaulio muzikos dienas.
4 €


Janeliauskas_Neatpazinti_MKC_muzikos_ciklai_maza.jpg
Rimantas Janeliauskas. Neatpažinti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos ciklai
Monografijoje pateikiamas originalus autoriaus žvilgsnis į M. K. Čiurlionio muzikinę kūrybą. Po kompozitoriaus mirties įsivyravo nuomonė apie genialų dailininką, komponavusį muzikalius paveikslų ciklus. O muzikos ciklų kūryba liko suvokimo ir vertinimo užribyje. Čiurlionis sukūrė ištisą seriją daugiadalių muzikos ciklų, kurie, matyt, atsirado savaimingai, nes pats kompozitorius jos niekada nereflektavo ir nesureikšmino. Knygoje bandoma priartėti prie šios kūrybos srities, estetinio fenomeno, gilintis į jo prigimtį, tyrinėti jo kompozicijų struktūrą.
6 €


Stasys_Vainiunas_250.jpg
Ona Narbutienė. Stasys Vainiūnas
Ši knyga, skirta lietuvių kompozitoriaus, pianisto, pedagogo Stasio Vainiūno (1909–1982) šimtmečiui, pažymi ir muzikologės Onos Narbutienės (1930–2007) jubiliejines 80-ąsias gimimo metines. 1991 m. pasirodžiusi O. Narbutienė sudaryta monografija apie S. Vainiūną ilgainiui tapo bibliografine retenybe, todėl šio naujo leidinio pagrindu tapo O. Narbutienės straipsniai, E. Ignatonio straipsnis „Interpretatorius ir pedagogas“. Leidinio tekstai – papildyti, naujai redaguoti, papildyta ir pratęsta bibliografija. Pridedama santrauka anglų kalba ir kompaktinė plokštelė, kurioje skamba archyviniai pianisto S. Vainiūno įrašai.
2 €


Bacevicius_in_context_maza.jpg
Vytautas Bacevičius in Context
Vytautas Bacevičius (1905 m. Lodzėje–1970 m. Niujorke) – lietuvių kompozitorius, pianistas, pedagogas, viena paslaptingiausių ir labiausiai intriguojančių XX a. Lietuvos muzikos scenos figūrų. Rinkinyje spausdinami tarptautinės konferencijos pranešimų pagrindu parengti Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Čekijos, Prancūzijos muzikologų tekstai anglų kalba apie šį žymų muzikos veikėją.
Šiame rinkinyje publikuojami lietuvių ir užsienio muzikologų straipsniai bei pranešimai, skaityti 2005 metais Vilniuje surengtoje tarptautinėje konferencijoje, minint šio Lietuvoje primiršto kūrėjo gimimo šimtmetį. Čia apžvelgiamos modernių V. Bacevičiaus muzikos idėjų ištakos ir paralelės, lietuvių kompozitoriaus ryšiai su Paryžiaus mokykla ir tarpukario Prancūzijos šiuolaikinės muzikos scena, Rytų ir Vidurio Europos XX a. vidurio muzikos kūrėjų prancūziškieji kontekstai, šio regiono muzikinė emigracija JAV.
4.5 €


Poetics_and_Politics_maza.jpg
Poetics and Politics of Place in Music
In 2007, the 40th Baltic Musicological Conference was organised in Vilnius by the Musicological Section of the Lithuanian Composers’ Union in association with the International Musicological Society. Devoted to the link between music as creative practice and experience and its social and cultural contexts, the topic of the conference, “Poetics and Politics of Place in Music,” included the following aspects: sense and representation of place in music and politics of cultural identity; embeddedness of music in cultural context and intercultural exchange; local vs. global in musical creativity and its reception; genius loci and conceptualisations of local soundscapes, and others.
The essays contained in this collection of the conference’s proceedings explore how these ideas have been expressed in Europe and in Baltic diasporas in the U.S. from the 19th to the  21st centuries.
3 €


Bieliauskiene_Vytautas_Laurusas_maza.jpg
Rita Bieliauskienė-Aleknaitė. Vytautas Laurušas. Gyvenimo realybės ir kūrybos interpretacijos
Monografijoje atskleistas politinių, socialinių permainų sąlygotas Lietuvos kultūros gyvenimas prieškario Šiauliuose, tendencijos pokario Lietuvoje, Sąjūdžio metais. Jo fone skleidėsi talentingo menininko, kompozitoriaus, kultūros veikėjo, iškilaus vadybininko Vytauto Laurušo asmenybė. Knygoje pirmą kartą publikuojama dokumentika, kuri atskleidžia V. Laurušo – diplomato veiklą, Lietuvos kultūros žmonių ryšius su Maskvos biurokratija.
4 €


Palionyte_Gaidelis_maza.jpg
Dana Palionytė. Julius Gaidelis – namų ilgesio dainius
Iki šiol buvo mažai žinoma apie už Atlanto kūrusio modernisto Juliaus Gaidelio kūrybą. Šis kompozitorius, choro dirigentas ir pedagogas į Lietuvos muzikinę sceną atėjo 4-ojo dešimtmečio viduryje, spėjo sukurti nemažai stambių kūrinių, pasižyminčių nauju muzikiniu mąstymu, be to, papildyti to meto taikomąjį, populiarųjį repertuarą. Kai kuriuos J. Gaidelio kūrinius tuometinė kritika vadino „deimančiukais“. Priverstinė emigracija ne tik neužtemdė tų deimančiukų švytėjimo, bet dar labiau jį paryškino: dabar jie gimdavo iš skausmingai išgyvento Tėvynės ilgesio.
Pažintis su kūrybiniu J. Gaidelio palikimu, jo muzikos gelmiškumas, įtaiga, įspūdinga žanrinė apimtis ir vaisinga daugiakryptė muzikinė veikla paskatino muzikologę Daną Palionytę artėjančių kompozitoriaus 100-ųjų gimimo metinių proga parengti monografiją ir užpildyti dar vieną mūsų kultūros istorijos spragą.
3 €


Ambrazas_maza.jpg
Algirdas Jonas Ambrazas. Muzikos tradicijos ir dabartis
„Muzikai pažįsta šį kolegą: platokos kaktos ir pečių, galva pakelta aukščiau buities ir eismo ženklų, prikimšta teorinių bei organizacinių muzikologijos rūpesčių; širdimi, linkusia į pagalbą ir paramą, į gyvenimo ir mokslo tiesą. Pažįsta ir platesnė visuomenė: vieni – šiuolaikinės muzikos populiarintoją, jau prieš trisdešimt aštuonerius metus išleidusį knygą Muzika ir dabartis, kiti – nenuilstantį Juozo Gruodžio palikimo tyrėją ir gynėją. Nuo ko, beje, nūnai reikėtų ginti J. Gruodžio muziką? Nuo kito pertekliaus, nuo mūsų nusilakstymo ir nusiblaškymo, koncertinio gyvenimo ir leidybos inercijų, visko, kas be blogos valios atideda kultūros palikimą ir jo pažinimą vėlesniems laikams... Rytoj prisiminsim, geriau įvertinsim, pasiremsim savo darbuose – palaukite, o kodėl ne šiandien?“ – rašė Vytautas Lansbergis apie kolegą muzikologą Algirdą Joną Ambrazą. Pastarojo 75-mečio sukakčiai parengta rinktinė platesnei visuomenei pristato ilgamečio pedagogo, profesoriaus, vienos ryškiausių Lietuvos muzikologijos figūrų darbus.
6 €


Skiautinys_maza.jpg
Skiautinys mano miestui. Monografija apie Onutės Narbutaitės kūrybą
Monografijai panaudotas O. Narbutaitės „širdies kūrinio“ – oratorijos „Skiautinys mano miestui“ – pavadinimas, kuris tarsi tapo kompozitorės atpažinimo, aukščiausios kokybės ženklu. Kita vertus, toks pavadinimas atspindi knygos turinį, kurios pagrindą sudaro muzikologės A. Žiūraitytės straipsnių, konferencijos pranešimų rinkinys – tarsi skiautinys. Svarbią knygos dalį sudaro O. Narbutaitės mintys, pokalbiai, kiti tekstai, savitai, autentiškai interpretuojantys gvildenamas temas. Siekiant monografijai suteikti šiek tiek narbutaitiško muzikinio skambumo, ji pradedama ir baigiama kompozitorės tekstais („Atsklanda, „Vietoj užsklandos“).
4.5 €


Musical_work_-_boundaries_maza.jpg
Musical work: boundaries and interpretations
Selected papers from the 38th Baltic Musicological Conference (Vilnius, 2004) present the wide range of research possibilities open to musicologists. The articles are presented in English or German, with summaries in Lithuanian. Their sequencing was determined by the dedication to the centenary of the birth of the Lithuanian composer and music critic Vladas Jakubėnas, as well as the manner of other issues under discussion. Thus, the first chapter is devoted to V. Jakubėnas’ creative processes, the second to interpretations, the third to issues relating to musical perception, and the fourth looks at creative styles and the analysis of various techniques in use.
3 €


Vyliute_Lietuviu_muzikai_Vokietijoje_maza.jpg
Jūratė Vyliūtė. Lietuvių muzikai Vokietijoje 1944–1949
Antrajam pasauliniam karui baigiantis, iš Lietuvos į Vakarus pasitraukė daugiau kaip pusė muzikos specialistų – ir beveik visi į Vokietiją, kur penkerius metus DP stovyklose gyveno labai sunkiomis sąlygomis, tačiau saugojo profesijos prestižą, kūrė. Į Lietuvą didžioji muzikų dalis taip ir negrįžo.
Rengdama šią knygą muzikologė Jūratė Vyliūtė naudojosi ir archyviniais dokumentais, ir privačiais rinkiniais, prisiminimais. Medžiaga skirstoma į skyrius pagal muzikų specialybę (kompozitoriai, dirigentai, dainininkai, instrumentininkai, chorvedžiai) ir pagal veiklos pobūdį (muzikinis teatras, muzika bažnyčioje, muzikinis lavinimas, tautinių kultūrų artėjimo tendencijos). Tekstą papildo ano laikotarpio nuotraukos, laiškai.
5 €


Muzika_muzikoje_maza.jpg
Muzika muzikoje: įtakos, sąveikos, apraiškos
Leidinyje atsispindi šiuolaikinės muzikologijos problemų įvairovė. Jame spausdinami straipsniai atskleidžia optimistines ir pesimistines postmodernizmo puses, vertybinius, konstruktyviuosius jo aspektus ir dekonstruktyvias ypatybes, iškelia etinį „remuzikalizacijos“ momentą, praeityje ieškant moralinių vertybių, ir šešėlinę, regresuojančią, kūrybinį išsekimą fiksuojančią pusę. Straipsniai publikuojami lietuvių kalba su santraukomis lenkų k.
3 €


XX_a._muzika_akiratyje_maza.jpg
Dvidešimtojo amžiaus muzika muzikologijos akiratyje
The conferences of the Baltic musicologists, that are organized by the Lithuanian, Latvian and Estonian musicologists, have deep traditions. This edition presents selected papers from the 35th conference „Baltic-German music relations – past, present and future“, held in Vilnius in 2001. It overwies the expanded geographical network of the participants of the conference, a trich variety of issues being analised as well as numerous methods of their solution.
3 €


Osvaldas_Balakauskas_maza.jpg
Osvaldas Balakauskas. Muzika ir mintys
Jau kelis dešimtmečius Osvaldo Balakausko kūryba neatsiejama nuo lietuvių muzikos sklaidos. Svarbi ji ir kaip inspiracija visai mūsų kompozicijos mokyklai, kaip mūsų muzikos gyvenimo dalis, ir kaip jos reprezentantas kituose kraštuose. Tačiau tai yra gyvas procesas ir jis negali būti suvokiamas kaip baigtinis dydis. Juo labiau, kad dažnu kūriniu kompozitorius atskleidžia save vis kitokį – „Mano pagrindinis kriterijus yra kūrybiškumo kriterijus“. Tai lėmė ir šios knygos pobūdį – jos pagrindinis tikslas yra ne „įrėminti“ jau baigtą darbą, bet atskleisti iš jo kylančius impulsus, fiksuoti dabartinį suvokimą, ieškoti rakto meniniam perskaitymui ir teoriniam įvardijimui.
3 €


Jeronimas_Kacinskas_maza.jpg
Jeronimas Kačinskas. Gyvenimas ir muzikinė veikla
Kompozitoriaus, dirigento, pedagogo Jeronimo Kačinsko kūrybinis kelias – tai ištisa lietuvių muzikinės kultūros epocha. Jis prasidėjo dar XX a. pirmojoje pusėje, kai muzikos baruose aktyviai darbavosi J. Naujalis, S. Šimkus, J. Gruodis, tęsėsi karo ir okupacijos metais, vėliau nusidriekė anapus Atlanto ir atvedė prie atkurtos nepriklausomos Lietuvos slenksčio.
Net sovietmečiu, kai emigravusių menininkų vardai buvo ištrinami iš lietuvių kultūros metraščio, istorinėje Lietuvos muzikinės visuomenės atmintyje, perduodamoje iš kartos į kartą, Kačinskas išliko kaip nepriklausomas ir išdidus kūrėjas, modernizmo vėliavnešys, tiesęs tiltus į Vakarus, gyvenęs vien muzika ir muzikai.
3 €


Simkaus_laiskai_250.jpg
Dana Palionytė. Stasio Šimkaus laiškai žmonai
Knygoje pirmą kartą publikuojami Stasio Šimkaus laiškai žmonai Zofijai Šimkienei, kompozitoriaus rašyti iš įvairių Europos šalių ir Amerikos. Kauno M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje šie laiškai atsirado keleriems metams praslinkus po knygos „Stasys Šimkus. Straipsniai. Dokumentai. Laiškai. Amžininkų atsiminimai“ pasirodymo. Jie, o taip pat šiame leidinyje pirmą kartą spausdinami kompozitoriaus seserų, sūnų, bičiulių bei lietuvių menininkų išeivių atsiminimai užpildys aname rinkinyje esančias spragas. Čia iš gyvenimiškai žmogiškosios, šeimyniškai intymios, vidujinės pusės savaip atsiskleidžia klojimų gadynės chorvedys, dirigentas, pedagogas, publicistas, kompozitorius profesorius Stasys Šimkus.
3 €


Jakubenas_250.jpg
Vladas Jakubėnas. Straipsniai ir recenzijos. 2 tomai
Šiame dvitomyje, skirtame kompozitoriaus, muzikos kritiko ir publicisto Vlado Jakubėno (1904–1976) literatūriniam palikimui, pateikiama medžiaga, kuri buvo sukaupta ir išsaugota Čikagos lietuvių archyvuose. Leidinio pradžioje įdėta Vlado Jakubėno gyvenimo ir kūrybos apybraiža, muzikos kūrinių sąrašas, diskografija. I knyga skirta Jakubėno publikacijoms, parašytoms dar gyvenant Lietuvoje, II – emigracijoje JAV.
6 €


virselis_brundzaite_mini.jpg
Konstancija Brundzaitė. Dienoraščiai
Konstancija Brundzaitė (1942-1971) – lietuvių kompozitorė, ryški menininkė, palikusi reikšmingų muzikos kūrinių, dailės darbų. Deja, per savo trumpą gyvenimą nespėjo nuveikti daugiau – neabejotina, kad jos kūryba būtų dar labiau praturtinusi Lietuvos muzikinę ir kultūrinę panoramą.
Leidinys iliustruotas K. Brundzaitės dailės darbais, nuotraukomis. Vienuolika dienoraščių skyrių, sugrupuotų pagal metus, papildo knygos sudarytojos Živilės Tamaševičienės pratarmė, kompozitorės tėvo Kazio Brundzos straipsnis „Apie kastytės muziką ir dailę“, Natalijos Kapočės straipsnis „Konstancija Brundzaitė ir dienoraščio rašymo tradicija“.
10 €
Natos: 

Kaledu_kelias_virselis_parduotuvei.jpg
Kalėdų kelias. XXI a. lietuvių kompozitorių giesmės chorui
Šiame leidinyje spausdinamos naujos lietuvių kompozitorių giesmės chorui. 2015 m. Lietuvos kompozitorių sąjunga, siekdama atnaujinti kalėdiniam laikotarpiui skirtą bažnytinės muzikos repertuarą, paragino kompozitorius parašyti kūrinių šia tematika. Atsiliepdami į kvietimą, kompozitoriai Algirdas Klova, Nijolė Sinkevičiūtė, Ramūnas Motiekaitis, Zita Bružaitė, Mykolas Natalevičius, Arūnas Navakas, Raimundas Martinkėnas, Diana Čemerytė, Vytautas Miškinis, Laimis Vilkončius ir Donatas Zakaras parašė naujų kūrinių pagal Kalėdų laikotarpio tekstus. Jie skirti įvairaus pajėgumo, skirtingų sudėčių chorams a cappella ir su instrumentų pritarimu.
6 €


bell_music.jpg
Varpų muzika. Lietuvių kompozitorių kūriniai karilionui
Pirmasis karilionas Lietuvoje suskambo 1937 metais Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus bokšte. Tuo metu buvo 35 varpai, išlieti Belgijoje. 2006 metais instrumentas firmoje „Royal Eijsbouts“ (Olandija) buvo iš naujo suderintas ir papildytas varpais. Dabar Kauno karilionas turi 49 varpus. Antrasis karilionas yra Klaipėdos pašto bokšte ir turi 48 varpus. Trečiasis 61 varpų instrumentas įrengtas Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios kairiajame bokšte Vilniuje 2015 metais. Abu pastarieji nulieti firmoje „Royal Eijsbouts“. Dabar visuose didžiausiuose Lietuvos miestuose reguliariai vyksta kariliono muzikos koncertai ir festivaliai.
Leidinys sudarytas iš lietuvių kompozitorių specialiai karilionui sukurtų kūrinių. Į jį įtraukti tiek naujesni lietuvių autorių opusai, sukurti festivalių „Iš arti“ (2011) ir „Klaipėdos karilionų festivalis“ (2015) užsakymais, tiek ir anksčiau parašyti. Leidinio sudarytojas Antanas Kučinskas, muzikos redaktoriai Stanislovas Žilevičius, Kęstutis Kačinskas, natografai Stanislovas Žilevičius ir Darius Kučinskas.
5 €


Natos_IS_ARTI_1_virselis_250.jpg
IŠ ARTI. Lietuvių muzika smuikui solo. Natos su CD
Šio leidinio pagrindu tapo kūriniai, kurie buvo užsakyti tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Iš arti“ rengėjų. Juos leidinio sudarytoja ir redaktorė smuikininkė Rusnė Mataitytė pagriežė 2012 metų festivalyje Kaune. Visi naujausi kompozitorių J. Juozapaičio, B. Kutavičiaus, L. Narvilaitės, V. Baltako, V. Germanavičiaus, V. Bartulio, A. Šenderovo, D. Raudonikytės-With, J. Tamulionio opusai – nepaprastai skirtingos stilistikos. Todėl šiuo leidinyje pateikiamu naujuoju repertuaru norima paskatinti jaunuosius atlikėjus nebijoti eksperimentuoti, interpretuoti savaip, keičiant štrichus, artikuliaciją, dinamiką.
7 €


Natos_MUZIKA_teatrui_virselis_250.jpg
Muzika iš dramos spektaklių. Kūriniai fortepijonui
Šiame leidinyje pirmą kartą publikuojamos lietuviškos teatro muzikos natos. Nors muzikos indėlis į spektaklio dramaturgiją, estetiką ir koncepciją yra labai reikšmingas, retai kada ji būna žiūrovų dėmesio centre, juo labiau atliekama savarankiškai. Nustojus rodyti spektaklį ji kartu su juo nugrimzta į istoriją.
Šis leidinys – tai unikali galimybė prisiliesti prie šios kompozitorių kūrybos srities bei paties spektaklio per jo muziką, užfiksuotą natomis ir pristatomą savarankiškais kūriniais. Jame publikuojamos lietuvių autorių fortepijoninės kompozicijos iš pastaraisiais dešimtmečiais sukurtų dramos spektaklių. Kai kurios jų yra originalios fortepijoninės spektaklių temos (F. Latėno, A. Kučinsko, A. Jasenkos, J. Jurkūno), kitos – klavyrai, scenoje skambantys aranžuoti įvairiems instrumentams (G. Puskunigio, Z. Bružaitės, S. Mickio, V. Bartulio, M. Bialobžeskio). Dauguma jų nėra techniškai sudėtingi ir galės būti grojami tiek mėgėjų, tiek muzikos mokyklų moksleivių.
4 €


VITRAZAS_virselis_250.jpg
Vytautas V. Barkauskas. Vitražas. Pjesių rinkinys fortepijonui dviem ir keturioms rankoms
Kaip teigia kompozitorius Vytautas V. Barkauskas, sukurti rinkinį šį fortepijonui jį paskatino nuolatinis fortepijoninių kūrinių poreikis – juk šiuo instrumentu Lietuvoje muzikuoja daugybė mokinių. Rinkinys taip pat skirtas ir Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos rengiamo jaunųjų pianistų festivalio-konkurso, skirto kompozitoriui Leonui Povilaičiui atminti, reikmėms. Rinkinį sudaro dvi solinės ir penkiolika pjesių keturioms rankoms. Kūriniai skirti įvairaus amžiaus jauniesiems pianistams.
6 €


LIETUVISKA_GAIDA_ANSAMBLIUI_virselis_250.jpg
Lietuviška gaida. Pjesės fortepijoniniam ansambliui
Šiame leidinyje publikuojami nauji lietuvių kompozitorių Algirdo Klovos, Raimundo Martinkėno ir Kristinos Vasiliauskaitės kūriniai, skirti atlikti moksleivių lietuviškos muzikos festivalyje „Lietuviška gaida“. Šios kompozicijos sukurtos bendradarbiaujant su Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos mokytojais. Jos skirtos atlikti keturiomis, šešiomis ir devyniomis rankomis (vienu fortepijonu). Kūriniai skirti įvairaus amžiaus jauniesiems pianistams – nuo pradinių klasių iki devintos klasės.
6 €


LIETUVISKA_GAIDA_FORTEPIJONUI_virselis_250.jpg
Lietuviška gaida. Pjesės fortepijonui
Šiame leidinyje publikuojami nauji lietuvių kompozitorių Donato Prusevičiaus, Lukrecijos Petkutės, Dalios Kairaitytės, Zitos Bružaitės ir Alvydo Jegelevičiaus kūriniai, skirti atlikti moksleivių lietuviškos muzikos festivalyje „Lietuviška gaida“. Šios kompozicijos sukurtos bendradarbiaujant su Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos mokytojais. Kūriniai skirti pradinių, viduriniųjų ar vyresniųjų klasių muzikos mokyklų moksleiviams.
6 €


Ciurlionis_Rubackyte_virselis_250.jpg
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Styginių kvartetas. Transkripcija fortepijonui
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) Styginių kvarteto transkripcija fortepijonui atsidaro kaip natūrali būtinybė išsamiau pristatyti genialaus lietuvių dailininko ir kompozitoriaus kūrybą tarptautinei auditorijai. Kūrinio transkripcija pirmą kartą buvo atlikta ir įrašyta į kompaktinę plokštelę 1993 m. Tuo metu dvigubą Čiurlionio muzikos albumą išleido Marco Polo firma (2011 m. pakartotinai jį išleido ir Naxos). Rengiant natų leidinį muzikinis tekstas buvo dar kartą peržiūrėtas ir redaguotas vadovaujantis Lietuvos kvarteto muzikantų parengta ir Vilniuje Vagos leidyklos 1966 m. išleista kvarteto partitūra. Kvarteto transkripcija fortepijonui neabejotinai pareikalaus iš atlikėjo atitinkamo virtuoziškumo, kuris čia pasireiškia styginiams instrumentams būdingų tembrų perteikimu, štrichų įvairove, sudėtinga aplikatūra, charakteringa ritmine pulsacija bei meistrišku pedalo taikymu (natose pedalizacija pažymėta tik ypatingais atvejais). Nepaisant techninių kliūčių, tikimasi, kad šis jaunystės laikotarpio Čiurlionio kūrinys papildys pianistų repertuarą, kaip ir kiti to laikotarpio stambios formos kūriniai – Sonata F-dur bei Tema ir variacijos D-dur.
5 €


Brazinskas_PV_virselis.jpg
Algimantas Bražinskas. Pavasario vilionės
Rinkinyje spausdinamos kompozitoriaus Algimanto Bražinsko dainos balsui ir fortepijonui Algimanto Baltakio eilėmis: „Vasaros naktį“, „Pavasario vilionės“, „Viešnia, kurios laukiu“, „Ilgesio daina“, „Burlaivio stiebai“, „Dainelė, gimusi netyčia“, „Prie Nemuno, vėlyvą rudenį“, „Nieko nekalbėjai. Viską pasakei“, „Vakaro malda“.
Algimantas Bražinskas (g. 1937) kuria įvairią muziką: dainas solo balsui ir chorui, vokalinius ciklus, oratorijas, kantatas, operas, kamerinę bei simfoninę muziką, muziką vaikams. Kompozitoriaus kūrybiniam braižui būdingas emocionalumas, dinamiškas muzikinis vyksmas, išraiškinga bei daininga melodika. Vokaliniuose kūriniuose ypač svarbus teksto ir muzikos ryšys, savarankiškos, dažnai kontrastingos vokalo ir akompanimento partijos kuria darnią muzikinę visumą. Leidėja Lietuvos kompozitorių sąjunga. Rėmėjas S. Karoso labdaros ir paramos fondas.
6 €
Prekių pristatymo ir gražinimo sąlygos:
Jeigu gavote nekokybišką prekę (knygą, CD ar DVD), apie tai informuokite mus el. pašto adresu info@lks.lt. Mes su Jumis susisieksime ir sutarsime kada galėsime pristatyti tokią pačią kokybišką prekę ir susigrąžinti nekokybiška prekę. Už nekokybiškos prekės pristatymą mokame mes. Tuo atveju, jei nekokybiškos prekės negalėsime pakeisti į tokią pačią kokybišką, pasiūlysime kitą tiek pat kainuojančią prekę arba grąžinsime pinigus už nekokybišką prekę.
Jūs galite grąžinti mūsų parduotuvėje pirktas kokybiškas prekes per 14 dienų nuo užsakymo gavimo. Prieš grąžindami prekes, informuokite mus apie tai el. pašto adresu info@lks.lt. Ant grąžinamų prekių įpakavimo užrašykite „Grąžinimas“ ir išsiųskite mums adresu: Lietuvos kompozitorių sąjunga, A. Mickevičiaus g. 29, LT-08117 Vilnius. Garantuojame sumokėtos sumos grąžinimą, tačiau prekių pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Už prekių grąžinimą mums taip pat mokate Jūs.

Prekes siunčiame registruotu paštu pagal Lietuvos Pašto įkainius. Galutinė siuntimo kaina bus paskaičiuojama pagal bendrą pirkinio svorį, prekių krepšelyje paspaudus mygtuką "Pirkti".
 

Įstaigos rekvizitai:
LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGA 
Adresas: A.Mickevičiaus g. 29, LT-08117, Vilnius
Tel. (5) 212 36 11, faks. (5) 212 09 39,
info@lks.lt  
Įm. kodas 190733665,
PVM kodas LT 100000019710
A/s Nr. LT 777300010002449860 
AB „Swedbank“, B.k. 73000

http://www.mic.lthttp://www.srtfondas.lt/http://www.latga.lthttp://www.bernardinai.lthttp://www.muzikusajunga.lthttp://www.koncertusale.lt
f