Grįžti

Laudatio Liučijai Jasiukevičiūtei

Rita Nomicaitė

Liučiją Jasiukevičiūtė sveikina Edmundas Gedgaudas

Gegužės 10 d. Kompozitorių namuose apdovanojant geriausių praeitų metų muzikologijos darbų autorius įteiktas ir Muzikologų padėkos apdovanojimas. Jį pelnė dirigento, muzikologo ir smuikininko Algimanto Kalinausko (1923–2010) nebaigtų memuarų knygą „Ataidai: dirigento atsiminimai“ padėjusios išleisti maestro našlė Leokadija Kalinauskienė ir bibliografė, redaktorė, knygų sudarytoja, ilgametė muzikologų bičiulė Liučija Jasiukevičiūtė. Publikuojame Liučijai Jasiukevičiūtei skirtą laudaciją.

Liučija Jasiukevičiūtė yra Lietuvos diplomato Valdemaro Vytauto Čarneckio vaikaitė. Ilgiausiai diplomatas tarnavo Italijoje, ten gimė ir augo Liučijos mama (irgi) Liučija – vardas suteiktas iš meilės Italijai.

Diplomatas sušaudytas tremtyje 1942 m., palaidojimo vieta nežinoma. Jo žmona Eleonora, Amerikos lietuvė, su 5 vaikais išgyveno Sibiro tremtį.

Per atostogas Čarneckis su šeima automobiliu keliaudavo po Europą. Kelionių automobiliu aistrą perėmė ir vyresnioji Liučija (mūsų Liučijos mama): abi Liučijos daugybę metų važinėjo po Lietuvos dvarus ir bažnyčias, viską fotografavo, rinko faktinę medžiagą – turi sukaupusios duomenų keliems tomams. Jos tai darė tarsi kokį geną iš tėvelių ir senelių paveldėjusios, paprasčiau kalbant – talentingai.

Liučija Čarneckaitė-Jasiukevičienė buvo dailininkė, ilgą laiką dirbusi Operos teatre, porai spektaklių sukūrusi scenografiją (aprašyta J. Bruverio biblijoje „Nacionalinis operos ir baleto teatras").

Liučija Jasiukevičiūtė mokėsi choro dirigavimo, paskui baigė VU Komunikacijos fakultete bibliotekininkystę. Muzikantams labai reikalingas jos šių abiejų sričių žinių derinimas. Beveik 15 metų Liučija dirbo Kompozitorių sąjungoje. Jos nuoširdžiausiai tvarkoma biblioteka ir archyvai buvo net tapę savotišku KS vidiniu kultūros ir bendravimo centru.

Be to, augdama dailininkės šeimoje, Liučija tapo jautri vaizdo kultūrai, tuo ji taip pat jau senokai prisideda rengiant muzikinius leidinius. Naujausi dideli jos indėliai leidinių vaizdo srityje – bendradarbiavimas su prof. Algirdu Ambrazu rengiant Juozo Gruodžio dokumentų knygą, iliustracijų surinkimas Rūtos Gaidamavičiūtės straipsnių rinkiniui. Šie darbai formaliai Liučijai nepriklauso, tai ji daro iš idealistinių paskatų, tiesiog siekdama geresnio rezultato.

Iš pasišventimo istorijai Romoje pas Danielą Lozoraitienę ji atrinko daugybę dokumentų Vytauto Landsbergio sudarytai knygai „Pusbrolis Motiejus: apie Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų“ (Vaga, 2003, 421 p.).

Liučija sudarė: V. Landsbergio aforizmų knygutę „Būta ir pasakyta“ (Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2002, 358 p.); leidinį „Vytautas Landsbergis. Kultūros darbai: bibliografija. 1956–1996" (sudaryta bendradarbiaujant su prof. habil.. dr. Ona Voveriene. Vilnius, Vaga, 1999, 149 p.). Bibliografiją sudaro 1035 pozicijos. Taip pat ji yra surinkusi R. Gaidamavičiūtės bibliografiją, šiuo metu baigia rengti Juozo Antanavičiaus bibliografiją, yra pradėjusi Donato Katkaus bibliografiją.

 Dirigento ir muzikos kritiko Algimanto Kalinausko (1923–2010) atsiminimų knyga „Ataidai“ (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2010) apgaubta įvairiapusiško Liučijos Jasiukevičiūtės rūpesčio. Ji bendravo su autoriumi, pirmiausia – iš jo rankų paimdama tekstą, taip pat, jam jau gulint ligoninėje – aiškindamasi jo slapyvardžius. Neįkainojamos vertės atsiminimams suteikia prof. Jono Bruverio komentarai bei Liučijos Jasiukevičiūtės sudaryta Kalinausko bibliografija – o Kalinauskas buvo gana produktyvus žiniasklaidos bendradarbis! Bibliografijos pozicijos nesunumeruotos, apima 34 knygos puslapius (p. 449–483), 1940–2008 metų laikotarpį.

Be to, iš įvairiausių vietų Liučija surinko šiai knygai iliustracijų, jos atrinktos labai apgalvotai, įsijautus į jų dokumentinę ir meninę prasmę.

Be paminėtų mokslinių ir meninių reikalų, Liučijai teko organizuoti ir daugybę techninių, biurokratinių leidybos reikalų – rašyti paraiškas, sudaryti visokias sutartis ir kt. Galiausiai – užsiimti knygos, kaip ir visų LMTA leidinių, platinimu.http://www.mic.lthttp://www.srtfondas.lt/http://www.latga.lthttp://www.bernardinai.lthttp://www.muzikusajunga.lthttp://www.koncertusale.lt
f